5. avijatičarski bal Udruženja žena letača Srbije

5. avijatičarski bal Udruženja žena letača Srbije održan je 16. 03. 2023., nastavljajući tradiciju balova koji su održavani između dva svetska rata

Komentari

Preporuka