Vesti

GS UN usvojila rezoluciju o Srebrenici sa 84 glasa za,19 protiv i 68 uzdržanih glasova