Desetine policijskih vozila s rotacijama ispred lokala kod Cvetkove pijace