Kako funkcioniše e-fiskalizacija u Srbiji

Period prelaska na novi sistem traje od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine

Komentari

Preporuka