Bogoljub Karić traži da bude 20 godina mlađi

Bogoljub Karić je na svoj 65. rođendan gradskoj upravi grada Kragujevca, kao nadležnom državnom organu, podneo zahtev za donošenje odluke o promeni upisa podatka o činjenici njegovog rođenja, tako što će se utvrditi da je rođen 17.1.1974. godine u Peći, a ne 17.1.1954. godine kako je upisano u matičnoj knjizi

Komentari

Preporuka