Kruna Gavović: Zaposleni treba da ima tretman kao klijent, a to je - najbolji

Naš današnji gost je Kruna Gavović. Ona je diplomirani pravnik i licencirani medijator u oblasti radnih odnosa i pregovaranja. Radi u kompaniji koja je vodeća u Evropi u oblasti lin siks sigma edukacije. Konsultant je u oblasti kojoj svi težimo - balansu između zivota i posla

Komentari

Preporuka