U Delta Holdingu počeo program za 41 polaznika nove generacije mladih lidera

Koliki je značaj programa za samu kompaniju, a koliko za društvo

Komentari

Preporuka