Konkurs za otkup stanova u Beogradu po tržišnim cenama namenjenih izbeglicama

Republika Srbija i Komesarijat za izbeglice i migracije objavio je izmene konkursa za kupovinu stanova namanjenih zbrinjavanju izbeglica sa prostora SFRJ na teritoriji Beograda od fizičkih i pravnih lica, na osnovu kojih će otkup stambenih jedinice biti omogućen po tržišnim cenama.

Komentari

Preporuka