Mobilna aplikacija EPS "Uvid u račun" na usluzi potrošačima

Elektroprivreda Srbije pustila je u rad mobilnu aplikaciju "EPS Uvid u račun", putem koje domaćinstva i mali kupci imaju mogućnost da na mobilnom telefonu, na veoma jednostavan način prate potrošnju električne energije, plate račune, provere mesečne zaduženja i uplate tri godine unazad, kao i da dobiju obaveštenja i ulože prigovor

Komentari

Preporuka