Munje na Kuli Beograd oživele lik Srbina koji je doneo svetlost planeti

Svetlosnim performansom sačinjenim od munja koje su kreirale lik Nikole Tesle, večeras je na Kuli Beograd na spektakularan način odata počast najvećem naučniku u istoriji čovečanstva, koji je svojim genijalnim izumima i otkrićima zauvek izmenio svet u kome živimo. Doprinos Teslinog briljantnog uma razvoju nauke i tehnološkog progresa je nemoguće do kraja sagledati. Ostaće upamćen kao pronalazač polifaznog sistema, obrntog magnetnog polja, indukcionog motora i Teslinog transformatora, a dao je i značajan doprinos u prenosu i modulaciji radio-signala, kao i u oblasti rendgenskih zraka. Upravo zahvaljujući njegovom sistemu naizmeničnih struja omogućen je znatno lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu bez kojih, na kraju krajeva, ne bi bilo ni samih projekcija na Kuli Beograd.

Preporuka