Sudija se lomio i više puta gledao snimak pre nego što je pokazao na belu tačku

Nije mogao odmah da proceni situaciju

Preporuka