Sa ski skakaonica u Sarajevu sada poleću samo ptice: Nekada su se ovde delile medalje

Nažalost, sve je devastirano

Preporuka