Tema : Barak Bahar

Da li je Bahar bio pravo rešenje?