Tema : božić

Ostali bez svega za vreme Božića: Od kuće porodice Katanić ostao samo garež