Tema : Covid 19

Kon: Situacija sa koronom nikada nije bila povoljnija