Tema : crna gora

Ponovo gori šuma iza hotela "Albatros" u Ulcinju