Tema : Crvena zvezda

Hit reakcije Danilovića i Obradovića na pesmu "Čija je ono Zvezda?