Tema : dete

Mačak leži pored trudne vlasnice, šapicom je miluje i ljubi po stomaku: Dokaz da ljubav nema granice