Tema : groblje

Telo D. Dragijevića dovezeno na groblje u Zlotu: Sahranjuju u limenom kovčegu, izneli krst i vence