Tema : Gužva

Zlatibor krcat, na šetalištu se ljudi jedva mimoilaze, a u kafićima se čeka na slobodan sto