Tema : hrvatska

Kraća nije mogla da bude, a tek što je uska, pa pripijena: Hrvatica istakla obline i spreda i odzada