Tema : imunolog

"Nismo pooštravali mere, one koje su na snazi moraju da se sagledaju oštrije i da sprečimo kršenje"