Tema : kovid bolnica

Nova kovid bolnica dobija obrise: Radovi na izgradnji u Novom Sadu