Tema : kuća

"Nikakav je život u Gnjilanu, sama sam, niko ne razgovara sa mnom"