Tema : laboratorija

Pogledajte kako nastaje život u epruveti: Telegraf u laboratoriji za VTO u Valjevu