Tema : mere

Kon: Nije bilo rasprave o merama tokom predstojećih praznika