Tema : ministar zdravlja

Lončar: Za svakog lekara postoje podaci gde je radio i kako se zarazio