Tema : Nastup

Kako uvija povređena Tea Tairović: Uz longetu se neverovatno uvija na sceni