Tema : Nastup

MIlica Pavlović u zlatnom spržila masu: Zagrepčani joj klicali, a tek kad je počela da prekršta noge