Tema : Novi Beograd

Nakon požara, čamac izvučen na obalu Save