Tema : Odbrana

Miljana Kecmanović iznosi odbranu na suđenju