Tema : Osnovni sud

Sud u Prištini oslobodio je optužbe Zlatana Arsića