Tema : otmica

Originalne poruke otmičara koje su slali Milošu