Tema : Pljačka

Javila se žena koja je opljačkala voditelja