Tema : pomoć

Naše helikopterske jedinice pomažu u gašenju požara na Eviji: U 30 naleta izbačeno oko 35 tona vode