Tema : PREDSEDNIK SRBIJE

Vučić poručio da dok se on pita, neće biti skraćenja radnog vremena