Tema : ratko mladić

Snimak crtanja grafita Ratka Mladića: Grupa momaka išarala izlog Prajd info centra