Tema : sever Kosova

Sever Kosova i Metohije: Povuklo se 25 odsto policije, situacija na terenu nepromenjena