Tema : siromaštvo

Dimčićima kuća tone u ponor, a oni imaju samo jednu želju