Tema : Sneg

Golija: Snežni nameti visoki nekoliko metara, putari u svakodnevnoj borbi