Tema : takmičenje

Održava se takmičenje harmonikaša koje ima tradiciju 20 godina