Tema : takmičenje

Borković: Nadam se da ću što bolje da predstavim i sebe i Srbiju i da izborim finale