Tema : Ukrajina

Vučić sa izbeglicama iz Ukrajine u Centru za azil u Vranju