Policija spalila 1,4 tone marihuane u Termoelektrani "Nikola Tesla" u Obrenovcu

Postupak uništavanja 1458,2 kilograma marihuane sprovela je Komisija za kontrolu postupaka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci Vlade Republike Srbije

Preporuka