"Spajamo umetnost i zaštitu životne sredine, aktuelno pitanje upravljanja ambalažnim otpadom"

JKP „Gradska čistoća“ kao društveno odgovorno preduzeće kontinuirano sprovodi različite aktivnosti i edukacije koje utiču na podizanje svesti i razvoju reciklaže u Beogradu. Zato se zajedno sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, JP „Ada Cingalija“ i Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i udruženjem građana „Fokus art“ priključilo sprovođenju projekta „Recikliraj – napravi krug“

Komentari

Preporuka