Pronađen i spasen mladunac surog orla

U vreme izrade Studije zaštite Specijalnog rezervata prirode Jerma, evidentirana su dva gnezda, odnosno dva para surog orla u ovom području

Komentari

Preporuka