Tara - najveće stanište mrkih medveda u Srbiji

Na svakom koraku na Tari mogu se naći table sa natpisima „Moguć susret s medvedom" i „Pešačite na sopstvenu odgovornost"

Komentari

Preporuka