„Reci Ne!“: Seksualno zlostavljanje dece na internetu ostavlja teške posledice po žrtvu

Seksualno zlostavljanje dece na internetu ostavlja dalekosežne i teške posledice po žrtvu, koja mora živeti sa svešću da fotografije i video snimci, dobijeni zloupotrebom poverenja, mogu u svakom momentu kružiti internetom i biti dostupni svima. Zato u saradnji sa policijama u regionu i Europolom sprovodimo kampanju koja ima za cilj da deci ukažemo na opasnosti i posledice koje mogu proizići iz komunikacije sa nepoznatim ljudima na internetu

Komentari

Preporuka