Vožnja brzim vozom do Novog Sada

Pruga od Beograda do Novog Sada za brzinu vozova do 200 kilometara zvanično se otvara danas. Sa početne stanice u Beogradu, voz je krenuo i stigao u Novi Sad za 32 minuta

Preporuka