Telegraf u logoru "Westerbork" iz koga je Ana Frank poslata na put bez povratka: Spomen žrtvama

Logor Westerbork je isprva imao humanu namenu, bio je sklonište za jevrejske izbeglice koje su iz zemalja pod nemačkom okupacijom bežale u Holandiju. Međutim, 10. maja 1940. godine Nemačka je napala ovu skandinavsku zemlju a samo pet dana kasnije ušla u Amsterdam. Krajem juna 1942. godine Nemci preuzimaju Westerbork i pretvaraju ga u tranzitni logor odakle je 107.000 muškaraca, žena i dece poslato u Bergen Belzen, Ravensbruk, Buhenvald, Terezinštat, Aušvic i Sobibor. Prvi transport obavljen je 15. jula 1942. godine a poslednji 3. Septembra 1944. godine kada su u Aušvic poslati i Frankovi

Komentari

Preporuka