Novi Univerzitetski klinički centar Srbije ozbiljan pogon za lečenje

Ono što postoji u svetu sad je najveća kuća zdravstva u Srbiji

Preporuka