Više od 40 odsto žena je od svoje 15 godine doživelo seksualno nasilje: Žrtvama treba podrška

Telegraf je bio u poseti SOS Ženskom centru u Novom Sadu, gde je bilo reči o seksualnom nasilju i mehanizmima osnaživanja žrtava

Komentari

Preporuka